TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä


Terveystiikerit
2286066-9

Tuoksuherneentie 28F
06100 Porvoo

info@terveystiikerit.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö


3. Rekisterin nimi


terveystiikerit.fi -verkkosivuston kävijärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Sivuston ylläpitäminen

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet


Käytössä havannoidut tiedot, jos niiden keräämiseksi on annettu lupa.
– Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot
– Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

Muista lähteistä kerätyt tiedot:
Voimme myös kerätä eväste- ja laitetunnisteiden avulla havainnoitua tietoa verkostoomme kuuluvista kumppaneiden palveluista mainonnan kohdentamista varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kävijäanalytiikassa ja mainosten kohdentamisessa käytettyjä tietoja saatetaan siirtää Yhdysvaltoihin, jos käyttäjä on tämän sallinut.

7. Henkilötietojen käsittelyn perusteet


Suostumus: Kun seuraamme toimintaasi sivustollamme ja reaktioitasi mainontamme perustuu tämä sinun antamaan suostumukseen.

Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viittaamme yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa tietojen suojaamiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Kirjallinen poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tietojen yhdistäminen


Emme yhdistä eri lähteistä kerättyä tietoa.

11. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytetään enintään 24 kuukautta tietojen keräämisestä.

Jos tiedolla on liiketoiminnallista arvoa, voimme tietojen poiston sijaan anonymisoida tiedon esimerkiksi aggregoimalla tiedon niin, ettei tietoa enää voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

12. Kumppaneiden ja kolmannen osapuolen tietojenkäsittely


Käytämme Googlen analytiikka- ja mainospalveluita. Havainnoituja tietoja luovutetaan Googlelle, silloin kun käyttäjä on tämän sallinut.

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille.